زاهد نیوز 8 مهر 1401 ساعت 13:57 http://zahednews.ir/vdcizraq.t1az32bcct.html -------------------------------------------------- عنوان : سلاح‌های شیمیایی تهدید جدی علیه صلح و امنیت بین المللی هستند -------------------------------------------------- نماینده کشورمان در سازمان ملل گفت: ایران با این باور بین المللی همراه است که استفاده از این قبیل سلاح‌های غیر انسانی، باعث تهدید جدی علیه صلح و امنیت بین المللی بوده و نباید تحمل شود. متن : به گزارش زاهدنیوز به نقل از خبرگزاری مهر، امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم کشورمان که در جلسه شورای امنیت سازمان ملل با موضوع تحولات در خاورمیانه (به کار گیری سلاح های شیمیایی در سوریه) گفت: شورای امنیت سازمان ملل از تعامل سازنده کنونی بین سوریه و سازمان منع سلاح هایی شیمیایی حمایت کند. وی با اشاره به تلاش های سوریه برای اجرای تعهدات خود در کنوانسیون سلاح های شیمیایی، تاکید کرد مدیریت این پرونده با رویکرد سیاسی و استاندارد دوگانه، تنها بحث ها را از ماهیت فنی آن منحرف نموده و می تواند اعتبار و اقتدار شورای امنیت را زیر ستوال ببرد و آن را تضعیف کند. سفیر و نماینده دائم کشورمان همچنین تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران به عنوان قربانی اصلی بیشترین استفاده سیستماتیک از سلاح های شیمیایی در تاریخ مدرن، همواره با قوی ترین واژه ها استفاده از سلاح های شیمیایی را توسط هرکس، در هر کجا و تحت هر شرایطی محکوم کرده است. وی افزود: کشور ما نیز با این باور بین المللی همراه است که استفاده از این قبیل سلاح های غیر انسانی، باعث تهدید جدی علیه صلح و امنیت بین المللی بوده و نباید تحمل شود. امیر سعید ایروانی تصریح کرد، تنها راه تضمین اینکه سلاح های شیمیایی هرگز دوباره استفاده نشوند این است که همه این سلاح های در سطح جهانی حذف شود و تمام اقدامات ضروری برای جلوگیری از تولید این قبیل سلاح های کشتار جمعی اتخاذ گردد. وی خاطرنشان ساخت: ما بر درخواست خود برای اجرای کامل، مؤثر و غیر تبعیض آمیز کنوانسیون سلاح های شیمیایی تاکید می کنیم. سفیر و نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل گفت: ما معتقدیم سیاسی نمودن اجرای کنوانسیون سلاح های شیمیایی و استفاده از سازمان منع سلاح های شیمیایی (OPCW)برای اهداف سیاسی، مشروعیت این کنوانسیون و این سازمان را در معرض خطر قرار می دهد. ایروانی توجهات را به اهمیت بالای تلاش های جمهوری عربی سوریه در جهت اجرای تعهدات خود در چارچوب کنوانسیون سلاح های شیمیایی جلب کرد و اضافه کرد: ما تداوم ارتباطات و تعامل بین سازمان منع سلاح های شیمیایی و جمهوری عربی سوریه را تشویق می کنیم و از دولت سوریه برای ارائه یکصدوششمین گزارش ماهانه به مدیرکل سازمان منع سلاح هایی شیمیایی تقدیر می کنیم.سوریه در این گزارش جزئیات اقدامات خود در جهت حذف سلاح های شیمیایی و تأسیسات تولید آن را تشریح کرده است. سفیر و نماینده کشورمان ابراز امیدواری کرد، نشست آتی وزیر امور خارجه سوریه و مدیرکل سازمان منع سلاح های شیمیایی به حل و فصل مسائل موحود بین دو طرف کمک نماید. ایروانی تصریح نمود: در شرایطی که جمهوری عربی سوریه الزامات کنوانسیون سلاح های شیمیایی را رعایت کرده و به همکاری سازنده با سازمان منع سلاح های شیمیایی ادامه می دهد، مدیریت این پرونده با رویکرد سیاسی و استاندارد دوگانه تنها بحث ها را از ماهیت آن منحرف نموده و می تواند اعتبار و اقتدار شورای امنیت را زیر سوال ببرد و آن را تضعیف کند. سفیر و نماینده دائم کشورمان همچنین افزود: ما معتقدیم اکنون برای شورای امنیت یک فرصت مناسب در جهت بازگرداندن بحث ها در این رابطه به مسیر فنی در سازمان منع سلاح های شیمیایی ایجاد شده و این امر زمینه یک گفتگوی سازنده بین سوریه و سازمان منع سلاح های شیمیایی برای حل مسائل را فراهم می کند.