کد مطلب: 62003
 
یادداشت:
حاشیه نشینی مادر همه آسیب های اجتماعی
حاشیه نشینی به عنوان مادر همه آسیب های اجتماعی به تنهایی قلمداد می شود.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۴۴
 
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی زاهدنیوز، پدیده حاشیه نشینی؛ سکونت در حواشی غیررسمی شهر یعنی فرد توسط اقتصاد رسمی شهر جذب نشده است در حواشی شهر هر آنچه از زمین‌های موجود را بدست آورند اقدام به ساخت سرپناه در قالب‌های مختلف چون گل، لاستیک، کپر و برگ درختان می‌کنند.

در واقع حاشیه نشینی محصول توسعه نامتوازن شهرنشینی و مهاجرت‌های فزاینده به‌امید امکانات بهداشتی و آموزشی بهتر، اشتغال و بهره‌مندی از امکانات شهری است، منتها پیامد اجتماعی ناشی از اینگونه اماکن ناامن در راستای فروش مخدرات صنعتی و سنتی، احساس تبعیض در توزیع امکانات، سرقت‌های پی در پی، نزاع‌های محلی و اعتیاد به دلیل گمنامی فرد در جمعیت‌های پر ازدحام حواشی شهر و نبود نهاد نظارتی از جمله‌ایستگاه پلیس است.

از نظر فرهنگی با توجه به وجود خرده فرهنگ‌های مختلف و گا‌هاً در تعارض با یکدیگر باعث عدم هم خوانی رفتار‌های هنجاری در فرهنگ غالب شهر می‌شود که ممکن است رفتاری در شهر نکوهیده و مورد ملامت قرار گیرد.
به دلیل خرده فرهنگ‌های موجود در حواشی شهر گا‌هاً همان رفتار به عنوان هنجار پذیرفته می‌شود به طور کلی وجود خرده فرهنگ‌های مختلف در حواشی شهر بتدریج باعث تغییر بافت فرهنگی آن محیط خواهد شد که از نظر محتوایی و رفتاری ممکن است با رفتار‌های پذیرفته شده و بهنجار جامعه تفاوت معنی داری داشته باشد.

از آنجای که در خرده فرهنگ‌های حاکم در مناطق دارای فقر فرهنگی روحیه مشارکت مردمی، سرانه شاخص‌های مطالعه و مطالبه‌گری از مجرای قانونی اندک است برای برون رفت از وضعیت فوق شایسته است، آگاهی بخشی و افزایش دانش افراد توسط سازمان‌های دولتی و مردمی نسبت به آگاهی از حقوق فردی و شهروندی اقدام شود تا افراد خودشان در بهداشت فردی، مسائل آموزشی، دینی و رفتار‌های مورد پسند جامعه مشارکت فعال داشته باشند.

با توجه به اینکه اکثر افراد ساکن در حواشی شهر از طبقات متوسط به پایین جامعه هستند و خرده فرهنگ‌های متفاوتی در حواشی شهر حاکم است؛ به دلیل نبود امکانات مکفی آموزشی، بهداشتی و رفاهی آگاهی کاملی از فرهنگ‌های بهنجار و پذیرفته شده جامعه اصلی را دارا نیستند و توانایی تطبیق عقلانی و منطقی رفتار‌های خود با فرهنگ حاکم بر جامعه را ندارند.

این افراد به تنهایی همه آسیب‌های اجتماعی را در دل خود جا داده‌اند معمولاً نبود نظارت‌های رسمی و مؤثر در آن بخش، عدم اطلاع خانواده‌ها از فرزند پروری درست و اصولی، عدم دسترسی به آموزش درست و مؤثر، گمنام بودن افراد در محدوده حواشی شهر و احساس تبعیض در توزیع امکانات باعث ایجاد آسیب‌های اجتماعی از قبیل اعتیاد، سرقت، طلاق، بزهکاری خواهد شد؛ در واقع می‌توان حاشیه نشینی را به عنوان مادر همه آسیب‌های اجتماعی به تنهایی قلمداد کرد.

به قلم: مسلم بشکار، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار- کارشناس اجتماعی

انتهای خبر/
Share/Save/Bookmark
 
 
{DOC_FEEDBACK_FORM}