کد مطلب: 52532
 
​سختی ازدواج درجوان ترین استان کشور
سیستان وبلوچستان جوان ترین استان کشوراست وباید مهمترین مساله و دغدغه آن ازدواج جوانانش باشد.درجامعه ما حتی اگرشغل مهم است بخاطر تسهیل کردن وامکان پذیرشدن ازدواج است.
تاریخ انتشار : شنبه ۸ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۵۹
 
به گزارش زاهدانه، سیستان وبلوچستان جوان ترین استان کشوراست وباید مهمترین مساله و دغدغه آن ازدواج جوانانش باشد.درجامعه ما حتی اگرشغل مهم است بخاطر تسهیل کردن وامکان پذیرشدن ازدواج است. درچندسال اخیر باوجود آنکه یافتن منبع درآمد وشغل دچار مشکل شده ولی شرایط ازدواج آسان ترنشده حتی اگر شرایط ازدواج تغییری نمی کرد بااین درآمد کم واین هزینه ها همان شرایط قبلی ازدواج کمرشکن بود ،چه رسد به رسم های جدید .
متاسفانه همه اقوام استان هم به این بلای هزینه های سنگین مبتلا شده اند وعجیب اینکه افراد متنفذ وروشنفکر استان درهرموضوعی اظهار نظر می کنند ولی درپرداختن به ازدواج آسان کم کارند. هنوز یک جریان قوی اجتماعی علیه تکلفات ازدواج دراستان ، به راه نیفتاده است، اگر درآمد کم است لاقل ازمرکب تکلفات پرهزینه باید پایین امد دربخشی ازجامعه استان برای ازدواج ،جوان ما باید همان اول کاری بااین بیکاری ،دهها مثقال طلا مهریه بدهد .واقعا نمی شود بامهریه بسیارکم هم شرع رااجراکرد وهم شرایط ازدواج دوجوان راکه اتفاقا طبق سنت است ،دراین زمینه مقام معظم رهبری بهترین الگوست ایشان خطبه عقد بالای 14سکه رااصلا نمی خواند که این مقدارهم غالبا همانجا بارضایت قلبی عروس بخشیده می شود، واقعا کدام جوان ما 50میلیون تومان دارد که قبل شروع زندگی مشترک بپردازد .یاباید ازدواج نکند که نمی شود ویاهزینه آن را ازهرطریقی حتی ازطریق قاچاق ،سرقت ،ربا ،و...بدست آورد،
دربخش دیگرجامعه استان ،ماهانه شرایط ازدواج تغییر می کند ،مهریه بالا عملا گرفته نمی شود وتبدیل شده یابه بخشش اجباری یا پرداخت اقساطی ،ولی درعوض هرکسی که رسیده یک چیزی به مراسم ازدواج اضافه کرده است به گونه که هر خانواده ای چند تا شرط پرهزینه رااضافه کرده وبرای اقناع طرف مقابل می گوید درفامیل ما رسم اینگونه است .هیچکدام ازاین رسم ها هم به نفع زوحین درکاهش هزینه نیست ،انگار تراشیدن رسم باپول دیگران لذتی مضاعف دارد. خودازدواج دراین بخش جامعه ممکن است هزینه چندانی نداشته باشد ولی رسوم متعدد به مراسم ازدواج اضافه شده که بسیارهزینه براست . کاربه جایی کشیده که برای جهیزیه ای که صرفا ازیک خانه به خانه ی دیگر منتقل می شود باید مبلغ هنگفتی هزینه تزئین داد به قولی هزینه آرایشگاه عروس ،تزئین ماشین کم بود که باید دیگ وقابلمه رانیز تزئین کرد وبرای آن فرد متخصصی بادستمزد بالا پیدا کرد وازهمه بدتر ،بعدازآن عده ای بیکار بزرگترین جلسه چشم وهم چشمی _یعنی بازکردن جهیزیه _رادرجامعه اسلامی راه بیندازند .یکی یکی ببینند بلکه پسندیده شود وعروس درمقابل آنها دعا دعا کند که کسی خرده نگیرد ،بااین نمایش ها باید هم ازدواج یک دختر بخاطر تکمیل نشدن جهزیه اش به تاخیر افتد
با این شرایط سخت ازدواج در جوان ترین استان ،بهترین هدیه برای دختروپسر بلوچ و فارس ما آسان شدن ازدواج است هدیه ای که هنوز هیچ شخصیت ونهاد وجریانی به نسل جوان مادر این استان ، نداده است ویا اگراقدامی شده در مقابل این تکلفات ورسوم هزینه بر جریان ساز نبوده است
ماجرای اخیر دستگیری باندمدلینگ یا ابتذال که متاسفانه درآن دختر وپسر جوان ازهمه اقوام استان بودند، زنگ خطریست که همه وهمه باید تلاش کنند جوانان ما بیش ازاین ،پشت درب ازدواج نمانند ،مسول به فکر اشتغال مناسب وسالن های پذیرایی مناسب باشد و مردم وروشنفکران ومعتمدان درپی زدن ریشه تکلفات ورسوم پرهزینه باشند ،برای ازدواج مقدس هر رسم کم هزینه ،مقدس است
یاددشت روز :احمدملاشاهی
انتهای پیام/
Share/Save/Bookmark