کد مطلب: 57037
 
گزارش تصویری/ اعزام تجمیعی گروه های جهادی بسیج سازندگی به نقاط محروم سیستان و بلوچستان
گروه های جهادی بسیج سازندگی به نقاط محروم سیستان و بلوچستان اعزام شدند.
تاریخ انتشار : جمعه ۲۴ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۳
 
به گزارش سرویس عکس زاهدنیوز، طی مراسمی، گروه های جهادی بسیج سازندگی به نقاط محروم سیستان و بلوچستان اعزام و تا 25فروردین ماه فعالیتهای مردم یاری، محرومیت زدایی و اقتصادمقاومتی را به مرحله اجرا در خواهند آورد.

انتهای پیام/
اعزام تجمیعی گروه های جهادی بسیج سازندگی به نقاط محروم سیستان و بلوچستان
اعزام تجمیعی گروه های جهادی بسیج سازندگی به نقاط محروم سیستان و بلوچستان
اعزام تجمیعی گروه های جهادی بسیج سازندگی به نقاط محروم سیستان و بلوچستان
اعزام تجمیعی گروه های جهادی بسیج سازندگی به نقاط محروم سیستان و بلوچستان
اعزام تجمیعی گروه های جهادی بسیج سازندگی به نقاط محروم سیستان و بلوچستان
اعزام تجمیعی گروه های جهادی بسیج سازندگی به نقاط محروم سیستان و بلوچستان
اعزام تجمیعی گروه های جهادی بسیج سازندگی به نقاط محروم سیستان و بلوچستان
اعزام تجمیعی گروه های جهادی بسیج سازندگی به نقاط محروم سیستان و بلوچستان
اعزام تجمیعی گروه های جهادی بسیج سازندگی به نقاط محروم سیستان و بلوچستان
اعزام تجمیعی گروه های جهادی بسیج سازندگی به نقاط محروم سیستان و بلوچستان
اعزام تجمیعی گروه های جهادی بسیج سازندگی به نقاط محروم سیستان و بلوچستان
اعزام تجمیعی گروه های جهادی بسیج سازندگی به نقاط محروم سیستان و بلوچستان
اعزام تجمیعی گروه های جهادی بسیج سازندگی به نقاط محروم سیستان و بلوچستان
اعزام تجمیعی گروه های جهادی بسیج سازندگی به نقاط محروم سیستان و بلوچستان
اعزام تجمیعی گروه های جهادی بسیج سازندگی به نقاط محروم سیستان و بلوچستان
اعزام تجمیعی گروه های جهادی بسیج سازندگی به نقاط محروم سیستان و بلوچستان
اعزام تجمیعی گروه های جهادی بسیج سازندگی به نقاط محروم سیستان و بلوچستان
اعزام تجمیعی گروه های جهادی بسیج سازندگی به نقاط محروم سیستان و بلوچستان
اعزام تجمیعی گروه های جهادی بسیج سازندگی به نقاط محروم سیستان و بلوچستان
اعزام تجمیعی گروه های جهادی بسیج سازندگی به نقاط محروم سیستان و بلوچستان
اعزام تجمیعی گروه های جهادی بسیج سازندگی به نقاط محروم سیستان و بلوچستان
اعزام تجمیعی گروه های جهادی بسیج سازندگی به نقاط محروم سیستان و بلوچستان
Share/Save/Bookmark
 
{DOC_FEEDBACK_FORM}