کد مطلب: 57028
 
گزارش تصویری/برگزاری رزمایش مشترک ترافیکی طرح نوروزی در زاهدان
رزمایش مشترک ترافیکی طرح نوروزی در زاهدان برگزار شد.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۱۳
 
به گزارش سرویس عکس زاهدنیوز، رزمایش مشترک ترافیکی طرح نوروزی98 با حضور دستگاه های مرتبط در ستاد فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان برگزار شد و با اجرای این رزمایش، از امروز طرح امداد و نجات نوروزی نیز در استان آغاز شد.

انتهای پیام/
برگزاری رزمایش مشترک ترافیکی طرح نوروزی در زاهدان
برگزاری رزمایش مشترک ترافیکی طرح نوروزی در زاهدان
برگزاری رزمایش مشترک ترافیکی طرح نوروزی در زاهدان
برگزاری رزمایش مشترک ترافیکی طرح نوروزی در زاهدان
برگزاری رزمایش مشترک ترافیکی طرح نوروزی در زاهدان
برگزاری رزمایش مشترک ترافیکی طرح نوروزی در زاهدان
برگزاری رزمایش مشترک ترافیکی طرح نوروزی در زاهدان
برگزاری رزمایش مشترک ترافیکی طرح نوروزی در زاهدان
برگزاری رزمایش مشترک ترافیکی طرح نوروزی در زاهدان
برگزاری رزمایش مشترک ترافیکی طرح نوروزی در زاهدان
برگزاری رزمایش مشترک ترافیکی طرح نوروزی در زاهدان
برگزاری رزمایش مشترک ترافیکی طرح نوروزی در زاهدان
برگزاری رزمایش مشترک ترافیکی طرح نوروزی در زاهدان
برگزاری رزمایش مشترک ترافیکی طرح نوروزی در زاهدان
برگزاری رزمایش مشترک ترافیکی طرح نوروزی در زاهدان
برگزاری رزمایش مشترک ترافیکی طرح نوروزی در زاهدان
برگزاری رزمایش مشترک ترافیکی طرح نوروزی در زاهدان
برگزاری رزمایش مشترک ترافیکی طرح نوروزی در زاهدان
برگزاری رزمایش مشترک ترافیکی طرح نوروزی در زاهدان
برگزاری رزمایش مشترک ترافیکی طرح نوروزی در زاهدان
برگزاری رزمایش مشترک ترافیکی طرح نوروزی در زاهدان
برگزاری رزمایش مشترک ترافیکی طرح نوروزی در زاهدان
برگزاری رزمایش مشترک ترافیکی طرح نوروزی در زاهدان
برگزاری رزمایش مشترک ترافیکی طرح نوروزی در زاهدان
برگزاری رزمایش مشترک ترافیکی طرح نوروزی در زاهدان
برگزاری رزمایش مشترک ترافیکی طرح نوروزی در زاهدان
برگزاری رزمایش مشترک ترافیکی طرح نوروزی در زاهدان
برگزاری رزمایش مشترک ترافیکی طرح نوروزی در زاهدان
برگزاری رزمایش مشترک ترافیکی طرح نوروزی در زاهدان
برگزاری رزمایش مشترک ترافیکی طرح نوروزی در زاهدان
برگزاری رزمایش مشترک ترافیکی طرح نوروزی در زاهدان
برگزاری رزمایش مشترک ترافیکی طرح نوروزی در زاهدان
برگزاری رزمایش مشترک ترافیکی طرح نوروزی در زاهدان
برگزاری رزمایش مشترک ترافیکی طرح نوروزی در زاهدان
برگزاری رزمایش مشترک ترافیکی طرح نوروزی در زاهدان
Share/Save/Bookmark
 
{DOC_FEEDBACK_FORM}