کد مطلب: 29416
 
نمایشگاه آثار چوب ابوالقاسم درگی/تصاویر
نمایشگاه آثار چوب ابواقاسم درگی هنرمند زاهدانی در خانه هنر آریا افتتاح شد.
تاریخ انتشار : شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۲ ساعت ۲۱:۳۸
 
نمایشگاه آثار چوب ابوالقاسم درگی
به گزارش زاهدانه ، در این نمایشگاه 18 اثر از ابوالقاسم درگی در خانه هنری آریا به نمایش و فروش گذاشته شده است.
نمایشگاه آثار چوب ابوالقاسم درگی
نمایشگاه آثار چوب ابوالقاسم درگی
نمایشگاه آثار چوب ابوالقاسم درگی
نمایشگاه آثار چوب ابوالقاسم درگی
نمایشگاه آثار چوب ابوالقاسم درگی
نمایشگاه آثار چوب ابوالقاسم درگی
نمایشگاه آثار چوب ابوالقاسم درگی
نمایشگاه آثار چوب ابوالقاسم درگی
نمایشگاه آثار چوب ابوالقاسم درگی
نمایشگاه آثار چوب ابوالقاسم درگی
نمایشگاه آثار چوب ابوالقاسم درگی
نمایشگاه آثار چوب ابوالقاسم درگی
نمایشگاه آثار چوب ابوالقاسم درگی
نمایشگاه آثار چوب ابوالقاسم درگی
نمایشگاه آثار چوب ابوالقاسم درگی
نمایشگاه آثار چوب ابوالقاسم درگی
نمایشگاه آثار چوب ابوالقاسم درگی
نمایشگاه آثار چوب ابوالقاسم درگی
Share/Save/Bookmark