کد مطلب: 53564
 
مردم نگران باشند یانه؟
انعکاس/ کارناوال کپسول گاز در زاهدان
درحالی شهروندان زاهدانی در کوچه پس کوچه های شهر برای یافتن یک عدد کپسول گاز سرگردان هستند که برخی مسئولین می گویند: "نگران نباشید کمبود گاز نداریم".
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۰۵
 
به گزارش زاهدانه، این روزها در حالی مردم از کمبود یا گاها نبود گاز در رنج و عذاب به سر برده و در صف های طولانی منتظر می مانند که هر بار مسئولین می گویند: "کمبود گاز نداریم نگران نباشید".
علی ای حال در حالی تصاویر زیر گویای حال شهروندان زاهدانی در پی یافتن یک عدد کپسول گاز است که هر عدد از آن در بازار آزاد به قیمت 9 هزار تومان معامله می شود.
کارناوال کپسول گاز در زاهدان/مردم نگران باشند یانه؟
کارناوال کپسول گاز در زاهدان/مردم نگران باشند یانه؟
کارناوال کپسول گاز در زاهدان/مردم نگران باشند یانه؟
کارناوال کپسول گاز در زاهدان/مردم نگران باشند یانه؟
کارناوال کپسول گاز در زاهدان/مردم نگران باشند یانه؟
کارناوال کپسول گاز در زاهدان/مردم نگران باشند یانه؟
کارناوال کپسول گاز در زاهدان/مردم نگران باشند یانه؟
کارناوال کپسول گاز در زاهدان/مردم نگران باشند یانه؟
کارناوال کپسول گاز در زاهدان/مردم نگران باشند یانه؟
کارناوال کپسول گاز در زاهدان/مردم نگران باشند یانه؟
کارناوال کپسول گاز در زاهدان/مردم نگران باشند یانه؟
کارناوال کپسول گاز در زاهدان/مردم نگران باشند یانه؟
کارناوال کپسول گاز در زاهدان/مردم نگران باشند یانه؟
کارناوال کپسول گاز در زاهدان/مردم نگران باشند یانه؟
کارناوال کپسول گاز در زاهدان/مردم نگران باشند یانه؟
کارناوال کپسول گاز در زاهدان/مردم نگران باشند یانه؟
Share/Save/Bookmark