کد مطلب: 27860
 
نمایشگاه نقاشی هنرهای تجسمی در شهرستان زاهدان
نمایشگاه گروهی نقاشی هنرجویان انجمن هنرهای تجسمی ارشاد سیستان و بلوچستان در شهرستان زاهدان برگزار شد.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۸:۴۳
 
نمایشگاه نقاشی
نمایشگاه نقاشی هنرهای تجسمی/زاهدان
نمایشگاه نقاشی هنرهای تجسمی/زاهدان
نمایشگاه نقاشی هنرهای تجسمی/زاهدان
نمایشگاه نقاشی هنرهای تجسمی/زاهدان
نمایشگاه نقاشی هنرهای تجسمی/زاهدان
نمایشگاه نقاشی هنرهای تجسمی/زاهدان
نمایشگاه نقاشی هنرهای تجسمی/زاهدان
نمایشگاه نقاشی هنرهای تجسمی/زاهدان
نمایشگاه نقاشی هنرهای تجسمی/زاهدان
Share/Save/Bookmark