کد مطلب: 28809
 
نمایشگاه نقاشی علیرضا سعیدی هنرمند زاهدانی / تصاویر
نمایشگاه آثار نقاشی علیرضا سعیدی در شهرستان زاهدان برگزار شد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۳ دی ۱۳۹۲ ساعت ۲۰:۲۷
 
نمایشگاه نقاشی علیرضا سعیدی
به گزارش زاهدانه ، تعداد 34 اثر نقاشی با موضوع اتومبیل و تعدادی اثر فیگوراتیو انتزاعی از این هنرمند در خانه هنری آریا به نمایش گذاشته شده است.
نمایشگاه نقاشی علیرضا سعیدی
نمایشگاه نقاشی علیرضا سعیدی
نمایشگاه نقاشی علیرضا سعیدی
نمایشگاه نقاشی علیرضا سعیدی
نمایشگاه نقاشی علیرضا سعیدی
نمایشگاه نقاشی علیرضا سعیدی
نمایشگاه نقاشی علیرضا سعیدی
نمایشگاه نقاشی علیرضا سعیدی
نمایشگاه نقاشی علیرضا سعیدی
نمایشگاه نقاشی علیرضا سعیدی
نمایشگاه نقاشی علیرضا سعیدی
نمایشگاه نقاشی علیرضا سعیدی
نمایشگاه نقاشی علیرضا سعیدی
نمایشگاه نقاشی علیرضا سعیدی
نمایشگاه نقاشی علیرضا سعیدی
نمایشگاه نقاشی علیرضا سعیدی
نمایشگاه نقاشی علیرضا سعیدی
نمایشگاه نقاشی علیرضا سعیدی
Share/Save/Bookmark