کد مطلب: 56718
 
گزارش تصویری/برگزاری جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی در دانشگاه سبستان و بلوچستان
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی در دانشگاه سبستان و بلوچستان با حضور نمایندگان مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۲۱
 
به گزارش سرویس عکس زاهدنیوز، جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی شب گذشته در دانشگاه سبستان و بلوچستان برگزار شد.
این جلسه با حضور حسینعلی شهریاری و علیم یارمحمدی نمایندگان مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی برگزار شده بود و طی آن دانشجویان سوالات و درخواستهای خود را مطرح و نمایندگان پاسخ خود را ارائه دادند.
انتهای پیام/
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی در دانشگاه سبستان و بلوچستان
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی در دانشگاه سبستان و بلوچستان
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی در دانشگاه سبستان و بلوچستان
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی در دانشگاه سبستان و بلوچستان
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی در دانشگاه سبستان و بلوچستان
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی در دانشگاه سبستان و بلوچستان
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی در دانشگاه سبستان و بلوچستان
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی در دانشگاه سبستان و بلوچستان
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی در دانشگاه سبستان و بلوچستان
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی در دانشگاه سبستان و بلوچستان
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی در دانشگاه سبستان و بلوچستان
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی در دانشگاه سبستان و بلوچستان
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی در دانشگاه سبستان و بلوچستان
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی در دانشگاه سبستان و بلوچستان
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی در دانشگاه سبستان و بلوچستان
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی در دانشگاه سبستان و بلوچستان
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی در دانشگاه سبستان و بلوچستان
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی در دانشگاه سبستان و بلوچستان
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی در دانشگاه سبستان و بلوچستان
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی در دانشگاه سبستان و بلوچستان
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی در دانشگاه سبستان و بلوچستان
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی در دانشگاه سبستان و بلوچستان
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی در دانشگاه سبستان و بلوچستان
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی در دانشگاه سبستان و بلوچستان
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی در دانشگاه سبستان و بلوچستان
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی در دانشگاه سبستان و بلوچستان
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی در دانشگاه سبستان و بلوچستان
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی در دانشگاه سبستان و بلوچستان
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی در دانشگاه سبستان و بلوچستان
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی در دانشگاه سبستان و بلوچستان
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی در دانشگاه سبستان و بلوچستان
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی در دانشگاه سبستان و بلوچستان
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی در دانشگاه سبستان و بلوچستان
Share/Save/Bookmark
 
{DOC_FEEDBACK_FORM}