کد مطلب: 30161
 
نمایشگاه هنری دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان زاهدان/تصاویر
نمایشگاهی از آثار هنری دانشجویان رشته های صنایع دستی و نگارگری دانشگاه پیام نور شهرستان زاهدان افتتاح شد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۲۶
 
به گزارش زاهدانه ، بیش از 100 اثر از فعالیت های کلاسی دانشجویان در طول ترم تحصیلی در رشته های نگارگری ، شیشه گری ، سفال ، طراحی حروف ، جواهر سازی و چوب در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است.
این نمایشگاه از 14 الی 17 بهمن ماه در گالری هنری آریا برپا می باشد.
نمایشگاه هنری دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان زاهدان
نمایشگاه هنری دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان زاهدان
نمایشگاه هنری دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان زاهدان
نمایشگاه هنری دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان زاهدان
نمایشگاه هنری دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان زاهدان
نمایشگاه هنری دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان زاهدان
نمایشگاه هنری دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان زاهدان
نمایشگاه هنری دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان زاهدان
نمایشگاه هنری دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان زاهدان
نمایشگاه هنری دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان زاهدان
نمایشگاه هنری دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان زاهدان
نمایشگاه هنری دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان زاهدان
نمایشگاه هنری دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان زاهدان
نمایشگاه هنری دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان زاهدان
نمایشگاه هنری دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان زاهدان
نمایشگاه هنری دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان زاهدان
نمایشگاه هنری دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان زاهدان
نمایشگاه هنری دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان زاهدان
نمایشگاه هنری دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان زاهدان
Share/Save/Bookmark