مدیریت سیلاب را در استان چگونه دیدید؟
عالی
% ۰
خوب
% ۰
متوسط
% ۰
ضعیف
% ۰
افتضاح
% ۰
جمع کل: ۰ رأی