کد مطلب: 45472
 
یادواره اولین سالگرد شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
یادواره اولین سالگرد شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی شب گذشته در جوار شهدای گمنام این دانشگاه برگزار شد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۰۱:۲۷
 
به گزارش زاهدانه، این یادواره با حضور خانواده های معظم شهدا،مسئولان و دانشجویان در جوار شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی زاهدان برگزار شد.
در پایان، این مراسم با نصب پرچم حرم حضرت ابالفضل العباس (ع) بر گنبد بارگاه شهدای گمنام این دانشگاه به کار خود پایان داد.
یادواره اولین شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
یادواره اولین شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
یادواره اولین شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
یادواره اولین شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
یادواره اولین شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
یادواره اولین شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
یادواره اولین شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
یادواره اولین شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
یادواره اولین شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
یادواره اولین شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
یادواره اولین شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
یادواره اولین شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
یادواره اولین شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
یادواره اولین شهد ای گمنام دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
یادواره اولین شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
یادواره اولین شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
یادواره اولین شهدای گمنا م دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
یادواره اولین شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
یادواره اولین شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
یادواره اولین شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
یادواره اولین شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
یادواره اولین شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
یادواره اولین شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
یادواره اولین شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
یادواره اولین  ش هدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
یادواره اولین  شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
یادواره اولین شهدای گمنام دانشگاه علوم  پزشکی زاهدان
یادواره اولین شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
یادواره اولین شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
یادواره اولین شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
یادواره اولین شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
یادواره اولین شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
یادواره اولین شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
یادواره اولین شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Share/Save/Bookmark