کد مطلب: 30414
 
راهپیمایی با شکوه 22 بهمن در شهرستان زاهدان/تصاویر
راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن همزمان با سراسر کشوردر شهرستان زاهدان آغاز شد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۳۴
 
راهپیمایی با شکوه 22 بهمن در شهرستان زاهدان
به گزارش زاهدانه ، مردم زاهدان با تجمع در میدان آزادی شهرستان زاهدان و اجرای برنامه های شاد و انقلابی به سمت مصلی قدس حرکت نمودند.
راهپیمایی با شکوه 22 بهمن در شهرستان زاهدان
راهپیمایی با شکوه 22 بهمن در شهرستان زاهدان
راهپیمایی با شکوه 22 بهمن در شهرستان زاهدان
راهپیمایی با شکوه 22 بهمن در شهرستان زاهدان
راهپیمایی با شکوه 22 بهمن در شهرستان زاهدان
راهپیمایی با شکوه 22 بهمن در شهرستان زاهدان
راهپیمایی با شکوه 22 بهمن در شهرستان زاهدان
راهپیمایی با شکوه 22 بهمن در شهرستان زاهدان
راهپیمایی با شکوه 22 بهمن در شهرستان زاهدان
راهپیمایی با شکوه 22 بهمن در شهرستان زاهدان
راهپیمایی با شکوه 22 بهمن در شهرستان زاهدان
راهپیمایی با شکوه 22 بهمن در شهرستان زاهدان
راهپیمایی با شکوه 22 بهمن در شهرستان زاهدان
راهپیمایی با شکوه 22 بهمن در شهرستان زاهدان
راهپیمایی با شکوه 22 بهمن در شهرستان زاهدان
راهپیمایی با شکوه 22 بهمن در شهرستان زاهدان
راهپیمایی با شکوه 22 بهمن در شهرستان زاهدان
Share/Save/Bookmark