کد مطلب: 34142
 
همایش مشترک فرماندهان پایگاههای مقاومت بسیج و ائمه جماعات شیعه و سنی
همایش مشترک فرماندهان پایگاههای مقاومت بسیج و ائمه جماعات شیعه و سنی با حضور رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور در زاهدان برگزار شد.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۳۴
 
همایش مشترک فرماندهان پایگاههای مقاومت بسیج و ائمه جماعات شیعه و سنی
به گزارش زاهدانه ، صبح  امروز (22 خرداد ) با حضور سردار محمدرضا نقدی همایش مشترک فرماندهان پایگاه مقاومت بسیج و ائمه جماعات شهرستان زاهدان در محل نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت استان برگزار شد.
همایش مشترک فرماندهان پایگاههای مقاومت بسیج و ائمه جماعات شیعه و سنی
همایش مشترک فرماندهان پایگاههای مقاومت بسیج و ائمه جماعات شیعه و سنی
همایش مشترک فرماندهان پایگاههای مقاومت بسیج و ائمه جماعات شیعه و سنی
همایش مشترک فرماندهان پایگاههای مقاومت بسیج و ائمه جماعات شیعه و سنی
همایش مشترک فرماندهان پایگاههای مقاومت بسیج و ائمه جماعات شیعه و سنی
همایش مشترک فرماندهان پایگاههای مقاومت بسیج و ائمه جماعات شیعه و سنی
همایش مشترک فرماندهان پایگاههای مقاومت بسیج و ائمه جماعات شیعه و سنی
همایش مشترک فرماندهان پایگاههای مقاومت بسیج و ائمه جماعات شیعه و سنی
همایش مشترک فرماندهان پایگاههای مقاومت بسیج و ائمه جماعات شیعه و سنی
Share/Save/Bookmark