کد مطلب: 32587
 
حاشیه سفر روحانی به شهرستان زاهدان/تصاویر
تصاویر سفر رئیس جمهور به شهرستان زاهدان
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۷ فروردين ۱۳۹۳ ساعت ۰۱:۱۶
 
تصاویر سفر روحانی به زاهدان
به گزارش زاهدانه ،
تصاویر حاشیه سفر روحانی به شهرستان زاهدان
تصاویر حاشیه سفر روحانی به شهرستان زاهدان
تصاویر حاشیه سفر روحانی به شهرستان زاهدان
تصاویر حاشیه سفر روحانی به شهرستان زاهدان
تصاویر حاشیه سفر روحانی به شهرستان زاهدان
تصاویر حاشیه سفر روحانی به شهرستان زاهدان
تصاویر حاشیه سفر روحانی به شهرستان زاهدان
تصاویر حاشیه سفر روحانی به شهرستان زاهدان
تصاویر حاشیه سفر روحانی به شهرستان زاهدان
تصاویر حاشیه سفر روحانی به شهرستان زاهدان
تصاویر حاشیه سفر روحانی به شهرستان زاهدان
تصاویر حاشیه سفر روحانی به شهرستان زاهدان
تصاویر حاشیه سفر روحانی به شهرستان زاهدان
تصاویر حاشیه سفر روحانی به شهرستان زاهدان
تصاویر حاشیه سفر روحانی به شهرستان زاهدان
تصاویر حاشیه سفر روحانی به شهرستان زاهدان
تصاویر حاشیه سفر روحانی به شهرستان زاهدان
تصاویر حاشیه سفر روحانی به شهرستان زاهدان
تصاویر حاشیه سفر روحانی به شهرستان زاهدان
Share/Save/Bookmark