کد مطلب: 30654
 
دیدار رئیس جمهور با مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان/تصاویر
دیدار رئیس جمهور با مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۵۷
 
دیدار رئیس جمهور با مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان
دیدار رئیس جمهور با مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان
دیدار رئیس جمهور با مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان
دیدار رئیس جمهور با مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان
دیدار رئیس جمهور با مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان
دیدار رئیس جمهور با مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان
دیدار رئیس جمهور با مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان
دیدار رئیس جمهور با مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان
دیدار رئیس جمهور با مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان
دیدار رئیس جمهور با مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان
Share/Save/Bookmark