کد مطلب: 31735
 
شهدای شهرستان زاهدان + تصاویر
معرفی شهدای شهرستان زاهدان همراه با مشخصات و تصاویر
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۴۴
 
شهدای شهرستان زاهدان
به گزارش زاهدانه ،


باتشکر از امور ایثارگران استانداری که با قرار دادن تصاویر شهدا با ما همکاری نمودند.

در حال بروز رسانی....
سردار محمد حسین کریمپور
شهید تیمور مرادقلی
شهید حسینعلی عالی
شهید علی طهرانی مقدم
شهید عباسعلی ابادیزاده
شهید اربابی
شهید سلطانعلی اشوغ
شهید اسلمی
شهید دولتشاهی
شهید فاضلی
شهید قلمبر
شهید قاسمزاده
شهید جریری
شهید کاظمی
شهید کهخا
شهید ناصری
شهید رنجبر
شهید سرگزی
شهید سراوانی
شهید سرگزی
شهید سرگلزایی
شهید شاقوزایی
شهید شهریاری
شهید تجلیلی
Share/Save/Bookmark