کد مطلب: 49460
 
از انتقاد استاندار سیستان وبلوچستان به شعب اخذ رای تا حضور پرشور مردم پای صندوق ها/ مردم زاهدان به کمپین"من رای می دهم" پیوستند
حاشیه های انتخاباتی شهرستان زاهدان را در پایگاه خبری زاهدانه ببینید.
تاریخ انتشار : جمعه ۷ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۲۴
 
به گزارش زاهدانه، صبح امروز استاندار سیستان وبلوچستان در حاشیه حضور در پای صندوق های رای پس از اینکه انگشت آغشته به جوهر خود را بر برگه انتخاب رای حک کرد ضمن انتقاد به ناظرین شعب اخذ رای گفت باید تدبیری برای پاک کردن جوهر از انگشتان مردم امکاناتی فراهم شود.
گفتنی است حضور پر رنگ زنان و مردان اعم از پیر و جوان در این روز بسیار چشمگیر بود.
از انتقاد استاندار سیستان وبلوچستان به شعب اخذ رای تا حضور پرشور مردم پای صندوق های رای
از انتقاد استاندار سیستان وبلوچستان به شعب اخذ رای تا حضور پرشور مردم پای صندوق های رای
از انتقاد استاندار سیستان وبلوچستان به شعب اخذ رای تا حضور پرشور مردم پای صندوق های رای
از انتقاد استاندار سیستان وبلوچستان به شعب اخذ رای تا حضور پرشور مردم پای صندوق های رای
از انتقاد استاندار سیستان وبلوچستان به شعب اخذ رای تا حضور پرشور مردم پای صندوق های رای
از انتقاد استاندار سیستان وبلوچستان به شعب اخذ رای تا حضور پرشور مردم پای صندوق های رای
از انتقاد استاندار سیستان وبلوچستان به شعب اخذ رای تا حضور پرشور مردم پای صندوق های رای
از انتقاد استاندار سیستان وبلوچستان به شعب اخذ رای تا حضور پرشور مردم پای صندوق های رای
از انتقاد استاندار سیستان وبلوچستان به شعب اخذ رای تا حضور پرشور مردم پای صندوق های رای
از انتقاد استاندار سیستان وبلوچستان به شعب اخذ رای تا حضور پرشور مردم پای صندوق های رای
از انتقاد استاندار سیستان وبلوچستان به شعب اخذ رای تا حضور پرشور مردم پای صندوق های رای
از انتقاد استاندار سیستان وبلوچستان به شعب اخذ رای تا حضور پرشور مردم پای صندوق های رای
از انتقاد استاندار سیستان وبلوچستان به شعب اخذ رای تا حضور پرشور مردم پای صندوق های رای
از انتقاد استاندار سیستان وبلوچستان به شعب اخذ رای تا حضور پرشور مردم پای صندوق های رای
از انتقاد استاندار سیستان وبلوچستان به شعب اخذ رای تا حضور پرشور مردم پای صندوق های رای
از انتقاد استاندار سیستان وبلوچستان به شعب اخذ رای تا حضور پرشور مردم پای صندوق های رای
از انتقاد استاندار سیستان وبلوچستان به شعب اخذ رای تا حضور پرشور مردم پای صندوق های رای
از انتقاد استاندار سیستان وبلوچستان به شعب اخذ رای تا حضور پرشور مردم پای صندوق های رای
Share/Save/Bookmark