کد مطلب: 50739
 
گزارش تصویری/
جهاد روزه داران زاهدانی در راهپیمایی روز قدس
صبح امروز مردم شیعه و سنی شهرستن زاهدان در راهپیمایی روز قدس شرکت کرده و انزجار و تنفر خود را نسبت به رژیم اسرائیل و آمریکا نشان دادند.
تاریخ انتشار : جمعه ۱۱ تير ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۱۱
 
به گزارش زاهدانه، صبح امروز مردم شیعه و سنی شهرستان زاهدان در راهپیمایی روز قدس شرکت کرده و انزجار و تنفر خود را نسبت به رژیم اسرائیل و آمریکا نشان دادند.
جهاد روزه داران زاهدانی در راهپیمایی وز قدس
جهاد روزه داران زاهدانی در راهپیمایی وز قدس
جهاد روزه داران زاهدانی در راهپیمایی وز قدس
جهاد روزه داران زاهدانی در راهپیمایی وز قدس
جهاد روزه داران زاهدانی در راهپیمایی وز قدس
جهاد روزه داران زاهدانی در راهپیمایی وز قدس
جهاد روزه داران زاهدانی در راهپیمایی وز قدس
جهاد روزه داران زاهدانی در راهپیمایی وز قدس
جهاد روزه داران زاهدانی در راهپیمایی وز قدس
جهاد روزه داران زاهدانی در راهپیمایی وز قدس
جهاد روزه داران زاهدانی در راهپیمایی وز قدس
جهاد روزه داران زاهدانی در راهپیمایی وز قدس
Share/Save/Bookmark