کد مطلب: 8401
 
برابری عین عدالت نیست
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۱ ساعت ۲۱:۱۳
زاهدانه:مدير وبلاگ حديث نوشت :

امام خمینی در پیامی به بانوان مسلمان ایران زمین در روز زن و تولد حضرت زهرا (س) : فردا روز زن است، روز زنى است که عالم به او افتخار دارد. روز زنى است‏که دخترش در مقابل حکومت‏هاى جبار ایستاد و آن حرف را زد، آن حرف‏هارا زد که همه مى‏دانید ...

در طول تاریخ همیشه نکاتی بوده که توسط استعمارگران و  مستعمره سازان مورد توجه بوده و دستمایه ای شده برای به بند کشیدن اعتقادات و ارزشهای والای جوامع و کشیدن آن به این سو و آنسو ، به جهت تحقق اهداف استعماری ... تفکری خفته در اعماق نظریات اومانیستی ... یکی از این مباحث حساس ، مباحث وجودی زن و نقش زن در اجتماع است ... زنی که همیشه تاریخ گواهی بوده برای اینکه متقاعد شویم ، تفکرات جاه طلبانه استعمارگران ، جز سوء استفاده از روح بلند و نیروی عظیم در بند حیا و حرمت کشیده شده زن ، نداشته و ندارد ... بحث دفاع از حقوق زن در اسلام با بحث اینان در جوامع غربی متفاوت است ... این دفاع غربی نه برای احقاق حق است ، بلکه سوء استفاده ابزاری از زن است در لباس تجددخواهانه ظاهر فریب دفاع از حقوق زن ... این همان چیزی است که دقیقاً بر خلاف  تئوریهای نظریه پردازان فمینیستی ، چیزی به همراه ندارد جز از بین بردن ارزش وجودی و آسمانی جایگاه زن در جهان هستی ...استفاده ابزاری از زن برای دستیابی که به اهداف  شیطانی که از ملزومات جامعه مدرن به سبک آشفته غربی است ، از دیر باز مورد توجه بوده ... البته این فقط یک طرف ماجراست ... قسمت اصلی این داستان در گیر کردن اعتقادات به این هوا پرستی هاست که متاسفانه با بی دانشی زنان در طول تاریخ همراه بوده است ... این بار در هیبتی به ظاهر جذاب و عدالت خواهانه ، خواستار دفاع از حقوق زنان شده اند !!! دفاع از حقوق همانانی که مدتهای زیادی مورد ستم خوی مدرنتیه قرار گرفته بودند ... حال چه شده که همان هایی که دست شان به منحرف کردن عقاید به شدت آلوده است ، امروز داعیه حق طلبی برای زنان دارند ...؟!

مسئله مهمی که در اینجا مطرح است و باید مشخص گردد این است که در چند مورد تفاوتهایی در سونگری های فمینیستی وجود دارد :

1-فرق است بین دفاع از حقوق زن و جنبش اجتماعی " فمینیسم  " ...

2-فرق است بین جنبش دفاع از حقوق زن و تزریق افکار به ظاهر طرفدار حقو زن در قالب ایدئولوژی رادیکالی پست مدرن  ...

3-فرق است بین برابری حقوق زن و احقاق حقوق از دست رفته زن ...

4-فرق است بین عدالت خواهی و جریان فکری مارکسیستی در دفاع از حقوق زن ...

5-فرق است بین زن گرایی غربی که قصد دور ساختن دین و مذهب از خانواده را دارد ، با دفاع از حقوق زن در اجتماع ...

6-فرق است بین نفی حجاب و عفت و پاکدامنی زنان ، و دفاع از حقوق شان ...

فمینیسم :

در این خصوص تعاریف بسیار زیادی ارائه شده است که کم وبیش پراکنده هستند ... اما آنچه مسلم می نماید ، این است که این مفهوم در طول تاریخ دستخوش تغییراتی اساسی شده است و از قالب اولیه آن که برای اعلام خواسته هایی مبنی بر  برابری زن در مقابل مرد ، فاصله گرفته است ... عامل اصلی این فاصله تفکرات مدرنیته و پست مدنیته بوده که اتفاقاً هم باعث کج فهمی هایی در این زمینه شده است ... این کج فهمی تا آنجا پیش رفته که از قالب دفاع از حقوق زنان خارج شده و در ساختاری ملحدانه فرو رفته است که هیچ سازگاری با آیین حیات بخش بسری و الهی ندارد ...

فمینیسم ، جنبش یا جریان ؟ :

جنبش یا بهتر بگوییم جریان فمینیستی ، تعریفی بود در ابتدا برای اینکه بگویند زن هم در اجتماع حقی دارد ... خوب دقت کنید ، یعنی این حق را هم برای نوع زن قائل نبودند ... در ادامه این تعریف از قالب اصلی خود بیرون شد و گفت که زن باید دقیقاً برابر با مرد باشد ، اهنم در همه زمینه ها ... و اینجا بود که زمینه انحراف بزرگ فراهم شد ... نکته بسیار مهم این است که نظریه پردازان این عرصه ، دیدگاههای آسمانی در خصوص زن را قبول ندارند و به نظریات دست و پا شکسته زمین و مدرن برای رسیدن به حقوق زن تاکید می کنند ... بماند که در دهه 70 میلادی فمینیسم چیزی بود با این مضمون : شبیه شدن زن به مرد در نحوه پوشش و آرایش و البته نقشهای اجتماعی ... !!!امواج فیمینیسم در جهان :

موج اول) با انقلاب فرانسه شروع شد . کاملا مبتنی بر روشنگری است و برابری راپی می‌گیرد . (1960-1920 .م)

موج دوم) زمینه در جنگ جهانی دوم که مردها در جنگ بودند و زنها به صحنه مدیریت آمدند و بحث برابری حقوق سیاسی مطرح شد . (اوج فیمینیسم)

موج سوم) پست مدرن و فرامدرن است . به مادر و جایگاه او بهاء می‌دهد و تعدیل تندروی‌های موج دوم را در پی دارد . این موج بین زن و مرد تفاوت قائل است .

پسافیمینیست‌ها تحصیل حاصل را رد می‌کنند و می‌گویند برابری حاصل شده است ، دیگر نمی‌شود تحصیل کرد . البته در ایران ، فیمینیست‌ها در مرحله احقاق حقوق هستند .

گرایش به فمینیسم در مرزهای اسلامی :

یکی از گرایشهایی که در برابر این به اصطلاح جنبش اجتماعی ، در مرزهای اسلامی دنیا مطرح شده است ، نسبت آن با احکام وتعاریف دینی از زن است ... فمینیسم قبول ندارد که خداوند برای زن و مرد نسبت به یکدیگر و اجتماع حقی قائل شده است ... فقط می گوید که زن باید دقیقاً مانند مرد در تمامی صحنه ها ظهور داشته باشد ... این تعریف خود نشان می دهد که اصلاً نوع زن  و ظرفیتهای وجودی و جسمانی وی را نشناخته اند ... مشکل اساسی اینجاست که برابری با عدات فرق دارد ... قطعاً عدالت در برابری تام نیست و این برابری خواسته فمینیست ها ، در واقع ظلم آشکار است به حقوق حقه زن ... متاسفانه در این عرصه هم برخی از احکام اسلام را بدون تفسیر و توضیح ، نشانه ای می دانند بر ظلم شدن به حق زن ... تحریفی آشکارتر از این ...؟! در کدام  شریعت و طریقت ، اینچنین به زن و نفس پاکش احترام گذاشته شده است ؟!

نگاه اسلام به زن :

افتخاری از این بالاتر برای ما که خود را مسلمان می دانیم  که بگوییم دین آسمانی و عدالت خواه اسلام از قرنها پیش برای زن نقش بسیار عظیم و سازنده قائل بوده و وی را شایسته احترام می دانسته است ؟!

تفاوت احترام اسلام به زن با احترام جریان فمینیستی به زن این است که ، اسلام جواز حضور زن در تمامی عرصه های اجتماعی دوش به دوش مردان را صادر کرده است ، فقط به شرطی که اول از همه نیز صد درصد به نفع خود زن است ... آن شرط چیزی نیست جز حفظ حریم ها و دستوراتی که به جهت جلوگیری از تحریکی که شاید به جهت رفتار نا مناسب سبب شود ...

اسلام با تعالیمی که آورد بدون شک زن را از بند تفکرات و خوهای جاهلیت ، آزاد کرد و احترامی در خور و شایسته وی به او عطا کرد ...

گرایشات فیمینیسم  در ایران :

1 - فیمینیسم اسلامی : این گروه متشکل از طیف وسیعی از زنان فعال می‌باشد که علی‌رغم گرایشات متفاوت سیاسی ، در یک نقطه اشتراک نظر دارند و آن این است که قوانین و احکام اسلامی و در مجموع دین اسلام دارای ظرفیت کامل برای پاسخگویی به مطالبات زنان می‌باشد . لذا احکام موجود را عامل مشکلات و اعمال تبعیض علیه زنان می‌دانند .

2 - فیمینیسم سکولار : دین را در حوزه فردی تعریف می‌کنند و معتقدند تا زمانی که قانون اساسی و قوانین مدنی منطبق با احکام شرع می‌باشد امکان اصلاح و تغییر قوانین به اصطلاح تبعیض‌آمیز علیه زنان وجود ندارد .

3 - فیمینیسم سوسیالیست (چپ): به صورت کامل دین و احکام آن را نفی می‌کنند و اسلام و جمهوری اسلامی را مانع تحقق حقوق زنان می‌دانند . بیشترین توجه خود را به برابری جنسیتی معطوف کرده و ارتباط با سایر جنبش‌ها و حرکت‌های اجتماعی و حتی سیاسی را مانند جنبش دانشجویی ، جنبش کارگری ، معلمان و دموکراسی‌خواهان مورد توجه قرار داده است .

4 - خرده‌جریانات فعال فیمینیستی در کشور نیز فعال هستند از جمله کمپین‌ها و شبکه‌های اینترنتی زنان .

زمینه‌های فعالیت جریانات فیمینیستی در ایران :

1 - تغییر الگوی مصرف فرهنگی

2 - تغییر الگوی مصرف رسانه‌ای

3 - تغییر هنجارهای روابط جنسی

4 - دانشگاه و تحصیلات

5 - جریانات سیاسی

6 - سازمان صدا وسیما

7 - پیوند قومیت و فیمینیسم

8 - هنر در شاخه‌های گوناگون - به ویژه سینما

9 - ورزش بانوان

10 - مطبوعات زرد (عامه‌پسند)

متاسفانه مدعیان این جریان حتی کوچکترین آگاهی از اصل های اساسی این جنبش ندارند و کورکورانه قصد گره زدن عقاید زن مسلمان ایران زمین با اندیشه های الحادی فمینیستی غربی را برای احقاق حقوق زنان دارند !!! غافل از اینکه زنان مسلمان ایران زمین بیدارند و آگاه و عقیده هایشان را با عقاید حقه مادر بهشتی شان ، حضرت فاطمه (س) گره زده اند ...
Share/Save/Bookmark
 
{DOC_FEEDBACK_FORM}