کد مطلب: 28713
 
نمایشگاه گرافیک در عکس با عنوان تهران 13 / تصاویر
دومین نمایشگاه انفرادی گرافیک در عکس میثم برنا هنرمند زاهدانی در خانه هنر آریا برپا شد.
تاریخ انتشار : جمعه ۲۹ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۲۰:۲۲
 
به گزارش زاهدانه ، 28 اثر عکاسی میثم برنا در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است.
نمایشگاه گرافیک در عکس با عنوان تهران 13
نمایشگاه گرافیک در عکس با عنوان تهران 13
نمایشگاه گرافیک در عکس با عنوان تهران 13
نمایشگاه گرافیک در عکس با عنوان تهران 13
نمایشگاه گرافیک در عکس با عنوان تهران 13
نمایشگاه گرافیک در عکس با عنوان تهران 13
نمایشگاه گرافیک در عکس با عنوان تهران 13
نمایشگاه گرافیک در عکس با عنوان تهران 13
نمایشگاه گرافیک در عکس با عنوان تهران 13
نمایشگاه گرافیک در عکس با عنوان تهران 13
نمایشگاه گرافیک در عکس با عنوان تهران 13
نمایشگاه گرافیک در عکس با عنوان تهران 13
نمایشگاه گرافیک در عکس با عنوان تهران 13
نمایشگاه گرافیک در عکس با عنوان تهران 13
نمایشگاه گرافیک در عکس با عنوان تهران 13
Share/Save/Bookmark